Stanvaste

Stanvaste is opgericht op 14 maart 1994 onder de naam Sipa afgeleid van stichting Sipaliwini. Dit was het onderkomen van de vereniging.
De initiatiefnemers waren Arnold Walden en Claimen Foe A Man.
Het bestuur bestond toen uit: heer C.Foe A Man, Hellen Blijd, heer A.Walden, mw. H.Wijnstein en H.Watson. Van deze groep is mw. Wijnstein ons voorgegaan.t7 Wij speelden onze eerste wedstrijd vriendschappelijk tegen de toen reeds bestaande T.c. Bolletrie. Deze wedstrijd werd een historische daar Sipa toen met 1 punt verschil won.
Onze vereniging was samen met Jepi Makandra, Bolletrie, Safri en Prasoro betrokken bij de oprichting van de R.T.B.N. in het jaar 1996. In dit bestuur heeft Sipa de heer Roy Linger afgevaardigd om deel te nemen in het Bondsbestuur. R. Linger is achter de huidige voorzitter van de T.S.B.N. vice voorzitter van de bond geweest.
Na het vertrek van de heer C. Foe A Man naar Suriname (remigratie) gaf de club de leiding aan de heer A.Walden.
Onder de leiding van laatst genoemde waren er meningsverschillen tussen de club en de leiding van de stichting. De situatie was onwerkbaar geworden dus waren wij gedwongen om naar een andere locatie te gaan zoeken. Dit werd buurtcentrum Hofgeest. Van de stichting Sipaliwini mochten wij niet doorgaan met de naam. De club loofde een prijs tussen de leden uit om een passende naam voor de club te bedenken. De heer Prade won de prijs omdat hij de naam Stanvaste bedacht. Ondanks de nieuwe naam bleven er spanningen binnen de vereniging omdat enkele leden verweven waren met de stichting Sipaliwini.

Door al die spanningen bedankte de heer Walden voor de eer. Hij was ook bezig om een andere vereniging op te richten in de plaats waar hij woont. Na het vertrek van de heer Walden heeft de heer Rob Hessels de leiding voor enkele maanden gekregen. Daarna werd de heer Roy Linger door de leden gekozen tot voorzitter.

Stanvaste heeft gedurende haar bestaan twee maal het kampioenschap behaald. Bij het tweede kampioenschap onder leiding van Roy Linger is de heer Walden door de vereniging benoemd tot erevoorzitter en beschermheer. Stanvaste heeft meerdere keren het moeten doen met het semikampioenschap. Wij hebben in de laatste twaalf jaar zeven leden naar hun laatste rustplaats moeten brengen. Dat ze allen in vrede moge rusten.

Intussen waren wij weer genoodzaakt, vanwege renovatie van het buurtcentrum Hofgeest, naar een andere locatie uit te kijken. Het is na een korte speurtocht het Bijlmer Sport Centrum geworden . Wij hebben ook andere verenigingen voorzien van leden daar wij een overschot hadden. Stanvaste heeft op dit moment een ledental van veertig.
Wij voelen ons thuis in het sportcentrum en weten nog niet of wij zullen terug keren naar Hofgeest.
Met dank aan Roy Linger ex voorzitter van T.C. Stanvaste.