In memoriam Leendert Johannes Faverus

Amsterdam 5 april 2022

“Wi brada froisi fu grontapu 
Suma waka leti, sa feni leti
Ma na genade fu masra e gi en sili wan têgo rostu”

Nanga dipi sari na ati brada nanga sisa:
Ronald, Nanda, Maaike, ala Faverus
Lucia, Eleonora, Virginia, ala Tolud,

e meki kondre sabi dati den lobi, lespeki, sorgu brada, masra Faverus Leendert Johannes, di gebore tapu 2 nov 1945 na ini Paramaribo Sranan kondre, lasi libi na tapu freida 1 april 2022 na ini Amsterdam bakra kondre.

A ben de manpikin fu:
Hariëtte Tolud Watson nanga Faverus Rudolf
so srefi kwekipikin fu Tolud Leonard, ala sargi.

Tek’ prati nanga singi neti sa feni presi na tapu:
Donderdag 7 April 17.00-19.00
Waka prati 19.00-22.00
Na ini kerki oso
de nieuwe stad
Luthuliplein 11
1103 TR Amsterdam

De link tot de livestream:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21122

Wi lobi Linka sa feni en laste rostupresi na ini Sranan.
Fu beri dei nanga beri yuru boskopu sa bari ete.

Leendert Johannes Faverus

Geboren Paramaribo 2-11-1945
Overleden Amsterdam 1-4-2022

Namens de nabestaanden:
De broer en zusjes:
Sargi Eleonora, Irma, Franklin, ala Faverus

 

Om een blijk van medeleven achter te laten kunt u klikken op de link naar het condoleanceregister.
Zijn anderen u reeds voorgeweest dan kunt u hun intekeningen lezen door hieronder op de name

Leendert”Linka” was Troefcaller bij Tcc Stanvaste……Waka bun mi lobi brada
TSBN condoleert de nabestaanden en wensen hun heel veel kracht en strekte toe.