Molenwijk

Speellocatie Molenwijk: Rijswijkseweg 252
                                             2516 HE Den Haag. Info L. Dennen telf. 0653729332

Historie van Molenwijk
De Surinaamse Sociaal-Culturele, Sport en Vormingsvereniging De Molenwijk is een vrijwilligersorganisatie en organiseert activiteiten op sociaal, maatschappelijk, cultureel, recreatief, sportief en educatief gebied. De Surinaamse vereniging besteedt veel aandacht aan culturele activiteiten met als doel ontmoeting en het beleven en verder ontwikkelen van de Afro Surinaamse cultuur en traditie.

Molenwijk

De Surinaamse vereniging ontwikkelt activiteiten ter bevordering van de integratie tussen de verschillende etnisch culturele groepen in de wijk en daarbuiten. Ook anticipeert de vereniging op de actuele Haagse samenlevingsvraagstukken met betrekking tot leefbaarheid, normen en waarden, actief vrijwilligersbeleid, positie allochtone ouderen, kunst, literatuur, theater en veiligheid.

Doelgroep
De Surinaamse Sociaal-Culturele Sport en Vormingsvereniging De Molenwijk is een organisatie van en voor Surinamers, in het bijzonder voor de Afro-Surinaamers. De vereniging maakt geen onderscheid naar etnische afkomst, geloofsovertuiging, of sekse. Zij wil daarbij alle leeftijden bereiken jong en oud.

Ontmoetingen
De vereniging richt zich op diverse leeftijdsgroepen; jongeren, meiden, volwassenen en ouderen. Bij deze activiteiten staat de ontmoeting (soos) centraal, waarbij er recreatieve en sportieve activiteiten worden beoefend. Belangrijke activiteiten zijn volleybal, biljart en troefcallen. Troefcall heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld binnen de vereniging als een educatieve en recreatieve ontmoetingsactiviteit voor mannen en vrouwen. De vereniging is als zodanig aangesloten bij de Troefcall Bond Nederland en neemt deel in de landelijk Troefcall competitie. Dit beantwoordt aan en versterkt het wij gevoel van de deelnemende Surinaamse verenigingen.

Culturele activiteiten
Het accent ligt hier op de beleving van de Afro-Surinaamse cultuur door het organiseren en uitvoeren van volkstoneel, workshops, lezingen, festivals, kunst en literatuur ontmoetingen.

Educatieve activiteiten
Zoals de jaarlijkse ‘Go back to the Roots’- reizen naar Afrika met groepen overwegend volwassenen en ouderen.
Sociaal-maatschappelijke activiteiten Doel van deze activiteiten is aandacht te besteden aan de Surinaamse hoogtij dagen, het organiseren van familie en gezinsactiviteiten, activiteiten gericht op alle leeftijdsgroep; jongeren en meiden, jongere en oudere volwassenen. Workshop veiligheid voor ouderen, workshop assertiviteit. Externe relaties de Surinaamse vereniging heeft een groot netwerk opgebouwd aan externe relaties en neemt deel aan de Bewoners organisatie Laak-Noord, de Wijk Commissie Allochtonen en ander overleg in de wijk, het stadsdeel, stedelijk en landelijk.

Missie van de organisatie de Surinaamse vereniging maakt zich sterk voor een multicultureel en kleurrijk samenleven. Geloof, hoop en liefde voor elkaar, waarbij wederzijds respect het meest belangrijke basis element is voor een vredig en gezond “samenleven”.