In Memo Orlando Cheuk A Lam

Langs deze weg willen wij kenbaar maken dat van ons is heengegaan onze lieve vader en opa:

Orlando Andre Cheuk-A-Lam ook bekend als Cheuka op 18 februari 2022.
Langzaam bent u van ons weggegleden
Elke dag een beetje meer
Telkens werd u iets ontnomen
Dat deed u en ons zeer
Het is gemis, een stille pijn
Dat u nooit meer bij ons zult zijn
U hebt zo dapper gestreden
Tot aan de allerlaatste zucht
Orlando Andre Cheuk-A-Lam
geboren te Paramaribo Suriname op 12-07-1949
overleden Amsterdam Nederland op 18-02-2022

Namens  de nabestaanden:
Glynes Cheuk A-Lam

 Orlando was een top Troefcall speler bij Tcc. Prasoro, waka bung mi lobi brada!