Regristratie Supervisor-korps

TSBN-
opleidigen

Den Haag 29 aug.

Beste voorzitters,

Sinds kort zijn wij begonnen met het registreren (het in kaart brengen) van onze supervisor-korps,
zoals wie er allemaal gecertificeerd zijn en in welk opleidingsjaar u heeft deelgenomen aan de cursus.

Bent u of een lid van u houder van 1 of meerdere certificaten, graag uw naam, voornaam
en geboorte datum doorgeven via e-mail:
tsbnwedstrijdleider@outlook.com

Wij hopen graag op uw medewerkingen en steun.

Sportieve groet

Henri Power
Namens het bestuur van de TSBN