Real Sranang

Speellocatie Real Sranang: Radioweg 67, 1098 NG Amsterdam
                                                   Telf. Vz. 0655711109

REAL SRANANG
De geschiedenis van T.C. Real Sranang (Oprichter J.R.GEFFERIE R.I.P)
Zoals bijna iedereen in troefcall-land weet was T.C. Bolletrie de tweede club in het land onder leiding van de heer J.R.Gefferie. Het was makkelijk omdat Gefferie naast het lidmaatschap van de troefcall club ook voorzitter van de stichting Bolletrie was.

Jedi Makandra

Toen de heer Gefferie op 1 januari 2003 de stichting Bolletrie verliet zwaaide hij ook af bij de troefcallclub. De heer Heijmans ging verder met assitentie van de heer S.Dundas. Het was ondenkbaar dat Gefferie zou toe treden tot een andere troefcallclub daar T.c. Bolletrie hem naar het hart lag. Na een rust periode van ongeveer drie maanden besefte hij dat de competitie weer op beginnen stond en dat hij zijn geliefde sport niet meer zou beoefenen.
Begin juli van het jaar 2003 stak hij samen met mw. L.Deekman, toen lid van Jepi Makandra, de koppen bij elkaar om te kijken hoe tot een nieuwe club te komen. Dit idee was ingegeven door het feit dat veel troefcallers waren afgehaakt bij hun clubs en dat leden van de toenmalige Safri van mw. Deekman en de heer E. Mijnals, geen club hadden. Wij verzamelden een vijfentwintigtal namen en brachten het idee van een nieuw op te richten club naar deze mensen.

Mw. Deekman was eerder door het bestuur van de TSBN afgevaardigd, met instemming van Jepi Makandra, om bij Real Sranang een troefcall club te helpen opzetten. Die missie was niet gelukt maar heeft wel de weg geopend dat Gefferie na twee gespreksronden met het bestuur van Real Sranang overeen kwam om een troefcallafdeling bij de voetbalvereniging te beginnen. De uitnodigingen voor de kennismakings- en oprichtings vergadering gingen de deur uit.

Op dinsdag 19 juli 2003 hebben negentien van de vijf en twintig genodigden gehoor gegeven aan de oproep. Van de negentien aanwezigen gaven twee aan niet mee te zullen doen daar de oefenavond op de vrijdag hen niet goed uit kwam. Ondanks de smalle basis is de club op die dag geproclameerd. Binnen twee weken kregen wij weer twee schriftelijke afmeldingen. Het begon dus somber uit te zien. Door de vele kontakten die de heer Gefferie dagelijks heeft met de voorzitters kwam hij via de heer Wazir van Kampoe aan de weet dat er troefcallers in Amsterdam rond lopen die geen ruimte hebben. Dhr. Wazir bracht het kontakt tot stand en in een snel tempo hebben wij onderhandeld met de leider van de groep. Dit heeft geleid dat elf leden zich via de leider, de heer Manna, bij T.c. Real Sranang hebben gemeld.

Wij hadden nu in een keer zeven en twintig leden en konden wij ons aanmelden bij de bond voor deelname aan de competitie. In het eerste seizoen hadden wij een duo leiderschap, deze waren de heren Gefferie en Manna, maar vanaf het tweede seizoen staat de club onder leiding van de heer Manna.

In ons eerste seizoen werden wij een na laatste, nog voor TCCA. In ons tweede seizoen werden wij op een zeer vervelende wijze tweede. De teleurstelling van het geen kampioen worden was zo groot dat het door heeft gewerkt in ons derde seizoen. Hier werden wij helaas laatste. Maar de toekomst van onze club ziet er zonnig uit. Wij hebben ons versterkt met spelers uit het oude nest als dhr. Michel Donk, dhr. G.Williams, mw. Mildred- en dhr. John Heijmans, allemaal goede troefcallers. Wij streven er naar om mee te dingen naar het kampioenschap van Nederland.