Baka Djari

Het was in 2003 dat de heer Dennis Pinas in kontakt kwam met de heer Stanley Dundas, die onder leiding van de heer John Heymans, secretaris was van T.c. Bolletrie te Amsterdam.
Door dit kontakt werd Dennis op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen betreffende het troefcallen in het land. De heer Dundas heeft de link met het bestuur van de T.S.B.N. gelegd. Het bestuur heeft toen op afspraak de heer Dennis Pinas en mw. Rachel Deekman op bezoek gehad. Hier werd alles besproken en vooral hoe te komen tot een troefcall vereniging.t6 Door zijn werk pendelt Dennis veel tussen Rotterdam en Amsterdam en heeft ervaren dat er niets of te weinig wordt gedaan binnen de Surinaamse gemeenschap in Rotterdam.
Omdat Dennis zeer sociaal bewogen is zou en moest hij iets doen om mensen bij elkaar te brengen. Zijn gedachten gingen eerst uit om een stichting in het leven te roepen. Het werd uiteindelijk een vereniging. Ik vroeg aan mijn zwager hoe te komen aan de regels van het troefcallen vertelt Dennis verder.
De heer Dundas heeft er voor gezorgd dat al deze zaken in mijn bezit kwamen. Ik wist niet dat er al zoveel troefcall verenigingen in het land waren. Hiermee wil ik benadrukken dat deze tak van sport te weinig wordt gepromoot. Rachel en Dennis hebben mw. E.Limon bereid gevonden hen te ondersteunen. Gedrieën hebben zij er werk van gemaakt dat de club leden kreeg.

Dennis Pinas, Rachel Deekman en mw. E. Limon gingen voortvarend te werk en op 9 mei 2004 werd Troefcall club Bakadjari opgericht. De vereniging straalt vandaag de dag saamhorigheid uit. Er gaat geen dag voorbij waar er niet binnen de club getroefcalled wordt. De club is nu derde jaars in de competitie en heeft in de afgelopen twee seizoenen de prijs “sportiefste vereniging” gewonnen. Dit is een prijs die wordt toegekend op voordracht van de meeste verenigingen.
De hoogste score ooit behaald in de competitie staat op naam van de heren Sjaak Amelo en Ronnie Ellis, t.w. 104 punten. Dit zijn leden van Bakadjari.
Dit zegt genoeg over onze vereniging.Ik ben er trots op dat ik deze vereniging met de hulp van de genoemde namen heb mogen opzetten.

Natuurlijk gaat er een speciaal woord van dank naar ze uit en ook aan allen die hun steentje hebben bijgedragen.
Het bestuur bestaat uit de heer Dennis Pinas (voorzitter), mw. Lolita Tay (Secretaris) en dhr. Gilan Mijnals (Penningmeester)
Speellocatie: Spartastraat 1 pc. 3027 ER Rotterdam – Telf. 0643434854