Beëindigen TSBN competitie 2019/2020

Amsterdam 2 april 2020,

Aan van de TSBN de leden
Per adres aan de voorzitters en wedstijdleiders

Betreft: Beëindigen competitie 2019/2020

Beste sportvrienden.
De RIVM en het Kabinet hebben op 31 maart 2020 strengere maatregelen ingesteld in de strijd tegen het coronavirus. Deze maatregelen zijn een aanvulling op de eerder afgekondigde maatregelen. Alle evenementen, bijeenkomsten en sportwedstrijden zijn verboden tot 1 juni 2020. Dit geldt ook voor activiteiten met minder dan honderd bezoekers.

Na ampele overwegingen heeft het bestuur van de TSBN besloten om de lopende competitie te beëindigen. Alle sportieve bondsactiviteiten zijn tot nader order opgeschort. In de overwegingen hebben het maatschappelijk belang alsook uw gezondheid en die van uw dierbaren een prominente rol gespeeld. Als bestuurders van een bond die interregionaal actief is moeten we onze verantwoordelijkheid nemen.

Zodra deze zorgwekkende ontwikkeling een positieve wending neemt zullen wij u weer informeren wat we als bond en leden kunnen doen. Tot die tijd bevelen wij u aan om de richtlijnen in acht te nemen. Zorg goed voor uzelf en uw dierbaren. We spreken oprecht de wens uit dat wij u allen gezond en wel mogen zien na deze periode.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met sportieve groet,

R. A. de Vries (Voorzitter)
Namens het bestuur van de TSBN

NB – In april 2020 zullen we u digitaal de laatste notulen ALV en het jaarverslag 2019 toezenden.
Deze zullen we op een nader vast te stellen ALV bespreken.