Bedankt Nd/Zd. TSBN toernooi

Beste voorzitters,

Op maandag 22 april jl. werd onze jaarlijkse Noord/Zuid-Holland Troefcall toernooi gehouden, met als gastclub Tcc Dosti.

Wij willen hierbij iedereen bedanken die hebben mee geholpen om deze dag vlotjes en plezierig te laten verlopen,
waaronder Tcc Dosti en de teamcaptains Radjin Autar van Prasoro, Romeo Bandhoe van Indian stars.

Ook een woord van dank aan u, weliswaar was de opkomst beduidend lager dan voorgaande jaren,
hoogstwaarschijnlijks door het gevolg van de datum (2e Pasen) maar de onderlinge gezelligheid was er zeker niet minder om.

Regel 34
Een kap game:
a. Dit is het maken van 7 (zeven) slagen door een koppel zonder dat de tegenpartij een slag heeft.
b. Het aftikken geschiedt door de speler die de zevende slag heeft gemaakt. (De 7e slag mag wel open op tafel liggen, maar moet wel afgetikt worden)
c. De waardering hiervoor is 5 (vijf) punten.
d. Wordt echter door de partner afgetikt, dan is de waardering 2 (twee) punten.
e. Indien een speler te vroeg aftikt bij een vermeende kap game wordt hij geacht de game te hebben verloren. De tegenpartij krijgt 2 (twee) punten.

Regeling supervisor: a. Aanvraag supervisor verplicht melden aan de wedstrijdleider
b. Onderling mag er wel van supervisors gewisseld worden van club, waar nodig is.

Succes aan een ieder met kaarten, moge de beste winnen.

Vriendelijke groet,

Henri Power,
namens het bestuur van TSBN