Troefcall Sport

Speelkaarten zijn waarschijnlijk in China bedacht. Het zogenaamde mamalukspel: Chi- Pai – betekent “papieren kaarten”.

indiaHet troeftjall (officieel “tjall”) uit India vindt haar oorsprong uit het Kridapatram dat tussen de 15e en 16e eeuw voor Christus in India werd gespeeld. De “tjall” is een van de vele spellen uit het Kridapatram. Een set bestond toen uit 12 kaarten. De tekens waren olifanten, paarden, mensen en andere afbeeldingen.De kridaptram was een eerdere versie van de Dasavatra (betekenis: 10 kaarten). De afbeeldingen die men bij de Dasavatra gebruikten, zijn een inspiratie uit de Mahabarata, en zijn dezelfde afbeeldingen van nu. Het spel werd “tjall” genoemd en werd gespeeld door de rijken om geld. De spellen waren van ivoor en schildpadschelpen die met edelstenen waren ingelegd. Dit werd “darbar kalam” genoemd (spel der rijken). Veel later mocht het gewone volk ook dit spel spelen, echter met goedkoop materiaal, bestaande uit hout en palmbladeren, dit werd “bazar kalam” genoemd (spel der armen).
Van India ging het spel naar Perzië, daar werd het Ganjifah genoemd. Immigranten uit India brachten het spel naar Suriname. Tijdens de oversteek naar Suriname speelden ze het spel op de boot.
historie1Later brachten de Engelsen het spel naar Europa. Eén van de bekendste spellen uit het Kridapatram is “flush”. Ook de “petteh” (Surinaams “patha”) stamt uit het Kridapatram. “Petteh” betekent letterlijk voor blad spelen (lees: geld). “Patha” is een versmelting van de woorden “eekavatra” en “petteh”, dit betekent één kaart spelen voor geld.
In India werd het spel gespeeld waarbij de koning – Badza (keizer) – de hoogste kaart was, daarna de Koningin, Bibbii. De Aas – Eeka – was de Veldheer. De Joker – Goeloe – was de Hofnar.
In de loop der tijden is dit veranderd en is de Aas de hoogste kaart geworden.

Begrippen
Troefcall is een verbastering van de Hindi-naam Tjall, de eigenlijke naam van het spel.
Tjall betekent in dit verband troef.
Bounie is in het Tjall-spel de totale winst.
In het verleden kreeg je hiervoor 4 x 13 = 52 punten.
Kap is een verbastering van het Hindi woord “koth”.
Koth betekent een kwart, dus 13 punten, ¼ x 52 = 13
Research en copyright
Paul Loetawan
Bronnen
Ced: Centre for Education and Documentation (India)
Old Asian Card Games
Asia Observer

Inleiding troefcall spelregels

De Spelregels voor troefcall wedstrijden zijn ingewikkeld. Zelfs topspelers weten vaak maar weinig van de spelregels! In vrijwel alle andere takken van sport is dat ondenkbaar. Natuurlijk gaat er aan de tafel wel eens iets mis. Nee, dan bedoelen we bijvoorbeeld het voor de beurt uitkomen, het verzaken en meer van dergelijke onopzettelijke overtredingen.
cropped-Karty_do_gry_._Playing_card.jpg Bij het troefcall spel is het de supervisor die dit kan oplossen. Zie de supervisor niet alseen boeman maar als iemand die helpt bij het oplossen van een onregelmatigheid.
Indien je dus de supervisor roept, speel je niet met het mes op tafel; integendeel, je vraagt (hopelijk) deskundige hulp en natuurlijk:(Het is de Toon die de muziek maakt)
Dus: blijf rustig als er een onregelmatigheid plaatsvindt en merk iets op in de trant van: ” Laten we de supervisor even vragen wat we hiermee aan moeten “.
Het luidkeels”juryyyy” roepen wekt uiteraard alleen maar irritatie op.
Tot zover deze inleiding, dan nu over naar de werkelijkheid van de spelregels.
f1920x500 Doelstelling van de spelregels
Het doel van de spelregels is om een correcte gang van zaken vast te leggen en een oplossin g te bieden als een speler per ongeluk, door nonchalance of onopzettelijk de normale voortzetting van het spel verstoort of een onbedoeld maar onrechtvaardig voordeel haalt.
Een speler die een overtreding begaat, behoort de beslissingen van de JURY hoffelijk te aanvaarden.

Gedragsregels
Uit oogpunt van hoffelijkheid behoort een speler niet:
* Onnodige opmerkingen te maken tijdens het spelen
* Een kaart klaar te houden voordat hij aan de beurt is en steeds naar je medespeler zitten kijken oogcontact.
* De volgende handelingen vormen een inbreuk op de gedragsregels:
* Een blijk van goed- of afkeuring tijdens het spelen LINKS RECHT BOVEN ONDER KIJKEN.
* Een gebaar dat men verwacht een slag wel of niet te maken terwijl nog niet iedereen in die slag heeft gespeeld
cropped-bgtsbn.jpg Gang van zaken na een onregelmatigheid
* De JURY moet worden geroepen zodra de aandacht op een onregelmatigheid is gevestigd.
* Elke speler mag de JURY roepen.
* Spelers mogen zelf niet arbitreren.
Alleen de JURY mag straffen of keuzemogelijkheden vaststellen.
Spelers van de niet-overtredende partij kunnen hun rechten verliezen als ze enige actie ondernemen voordat de JURY is geroepen.
Het is volkomen correct als een speler van de niet overtredende partij gebruik maakt van de voordelen die de spelregels hem bieden.

Inzien van slagen
Een voltooide slag mag niet worden open gemaakt door wie dan ook aan tafel. Indien er vermoeden is van ontduiken of verzaken zal de JURY in de afgesloten inzage krijgen.

Gespeelde kaarten
Een kaart wordt geacht te zijn gespeeld in de volgende gevallen:
* Elke kaart uit de hand van een tegenspeler die zou kunnen worden gezien door zijn partner
* Elke kaart gespeeld met de beeldzijde naar boven zo wordt gehouden wordt beschouwd als gespeeld.

Verzakingen
e1920x500 Verzaken:
Als een speler bij vergissing een andere kleur speelt, terwijl hij kan bekennen.
Bij verzaking mag NOOIT worden hersteld!

Invullen scores
Het is bij troefcall afgesproken het zittend koppel is verantwoordelijk voor het juist invullen van de scores!
Het lopend koppel zoekt de boer om te bepalen wie als eerste de troef maakt.
Het lopend koppel controleert en levert de score in bij de jury tafel.