TSBN mini competitie 2022

Aan de voorzitters /wedstrijdleiders
Per-mail.

Betreffende: Definitieve start TSBN mini competitie 10 april 2022

Den Haag, 1 april 2022

Beste leden/sportvrienden,

Daar is-ie dan, de definitieve start TSBN competitie 2022 door alle Corona-perikelen.

Nu na lange tijd dat de Troefcall-competitie eindelijk weer gaat beginnen, is er meer dan ooit het besef dat samen kaarten, het samen beoefenen van onze mooie Troefcall-sport iets fantastisch is.

Iets unieks waar vele van ons elke dag mee bezig zijn, iets wat je mist als het er niet is door de beperkingen maar ook sociaal-maatschappelijk was het gemist enorm om geen deel uit te maken van onze Surinaamse gemeenschap.

We starten met de TSBN mini competitie op zondag 10 april, als bijlage vinden jullie de wedstrijdschema en een tijdelijke lijst “ledenbestand

Graag het gereduceerde bedrag van €75,- voor aanvang competitie te voldoen aan;
TSBN-bankrek.nr: NL54 INGB 0007 4583 48 onder vermelding van TSBN mini competitie.

Rest ons jullie een fijne competitie toe te wensen!

Sportieve groet,

Henri  Power namens TSBN

Voorbeeld mini compa 2022a