Geen Bondscompetitie 2020/2021

Amsterdam 29 januari ’21

Aan de leden van de TSBN – Per adres aan de voorzitters en wedstrijdleiders

Betreft: Geen bondscompetitie 2020/2021

Beste sportvrienden.

In deze tijd helaas geen goed nieuws.
Na een telefonische meeting hebben we als bestuur besloten om het opschorten van de competitie tot Januari 2021 om te zetten in geen competitie voor 2020/2021. Heel jammer was ook het nieuws dat een de pioniers van de TSBN de heer Ron Nooten op 1 Januari 2021 ons is voorgegaan. Moge zijn ziel in vrede rusten.

Na de mededelingen van het RIVM in Januari 2021 hebben we geen keus. Het perspectief is erg somber. Het risico is te hoog. Op basis daarvan kunnen we niets plannen. Ook het vieren van het 25 jarig bestaan op 21-6-2021 moet in de wachtkamer. Wat in het vat zit verzuurt niet. Er komt een moment dat we daar tijd voor krijgen.

We hopen dat op korte termijn er een verandering komt in de situatie. Na het vaccineren zal er een moment komen van immuniteit. Dan nog zullen we ons moeten beraden onder welke condities en met welke protocol we eventueel zullen spelen. Daar zullen we als bestuur ook aan werken. Verder wil ik u ook meegeven dat op de eerst volgende ALV ook bestuursverkiezing op de agenda zal staan. Rondom 25 jaar TSBN is het tijd voor nieuwe visie en verdere ontwikkeling.

Tenslotte: Wij zullen de ontwikkeling van het virus blijven volgen. Zodra er een positieve wending is zullen wij u weer informeren wat we als bond en leden kunnen doen. Tot die tijd bevelen wij u aan om de richtlijnen in acht te nemen. Zorg goed voor uzelf en uw dierbaren. We spreken oprecht de wens uit dat wij u allen gezond en wel mogen zien na deze periode.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met sportieve groet,

R.A. de Vries (Voorzitter) Namens het bestuur van de TSBN