Wedstrijdschema

Zondag
12-03-2017
Zondag
26-03-2017
Zondag
09-04-2017
Zondag
23-04-2017
Zondag
07-05-2017
Zondag
21-05-2017
Zondag
04-06-2017
Zondag
11-06-2017
Zondag
25-06-2017
Baka Djari - Real S.
Molenwijk - Dostana
Kampoe - DostanaBaka Djari - Prasoro
Kampoe - Stanvaste
Dostie - Kampoe
Kampoe - DiemeraKampoe - Baka DjariReal S - Kampoe
Stanvaste - Dostie
Prasoro - Kampoe
Baka Djari - Stanvaste
Molenwijk - Kampoe
F. Aces - Molenwijk
Stanvaste - DiemeraStanvaste - DostanaF. Aces - DiemeraDiemera - Baka Djari
Kampoe - F. AcesF. Aces - Stanvaste
Diemera - Prasoro
Real S - Stanvaste
Dostana - Baka Djari
Baka Djari - F. Aces
Prasoro - F. AcesPrasoro - StanvasteStanvaste - Molenwijk
Dostana - PrasoroDostie - Baka DjariDostie - Molenwijk Dostie - F. AcesDiemera - DostieDostana - Real SReal S - DostieMolenwijk - Real SPrasoro - Dostie
Diemera - MolenwijkReal S - DiemeraF. Aces - Real SDostana - DiemeraReal S - PrasoroMolenwijk - PrasoroBaka Djari - MolenwijkDostana - DostieF. Aces - Dostana