S.S.V. Kampoe

Historie van S.s.v. Kampoe
De Surinaamse Sportvereniging Kampoe is formeel in Nederland opgericht op 1 mei 2000 door de heren Dilbert Wazir, Harry Doerga en Madan Sadhoe. De naam Kampoe betekent letterlijk het Kamp en is ontleend van de “ Surinaamse Troefcall-vereniging Kampoe Groep” in Suriname.KampoeWaarom de naam Kampoe
Een verzamelplaats die aangeduid werd als “Kampoe” werd naderhand ook de formele naam van de vereniging. Omdat er in Suriname weinig of geen buurthuizen waren moesten de Troefcallers toen maar genoegen nemen met een garage of een afdakje bedoeld als meetingpoint.

Oprichting
Na de bekende verhuizing van Surinamers naar Nederland zijn een aantal ex leden van de Kampoe Groep Suriname bij elkaar gekomen om het Troefcallen ook georganiseerd voort te zetten in Nederland. Met het buurthuis Boerenplein aan het Nelson Mandelaplein te Den Haag is toen onderhandeld om aan een ontmoetingsruimte te komen.
De vereniging Kampoe heeft op dat adres 3 jaar lang haar leden en de freelance-Troefcallers onderdak verleend.

Begin van het seizoen 2002 – 2003 heeft S.s.v.Kampoe het verzoek gedaan aan de Troefcall Sportbond Nederland om ook deel te mogen nemen aan de landelijke Troefcallcompetitie. Tot ieders verbazing werd S.s.v.Kampoe in dat seizoen kampioen, een jaar later in het seizoen 2003 – 2004 werd S.s.v.Kampoe derde.
In het seizoen 2005 – 2006 moest S.s.v. Kampoe halverwege de Troefcall competitie zich terug trekken. De reden hiervan was huisvestingproblemen van de vereniging en alles erom heen. Voor het seizoen 2006-2007 is wederom het verzoek gedaan aan het TSBN bestuur om opnieuw deel te nemen aan de Troefcall competitie. Wij werden opnieuw toegelaten.

Nu is de vereniging gehuisvest in het buurthuis Haagse Hout te Den Haag en is open voor een ieder, ook voor allen die niet van Surinaamse herkomst zijn. De naam Surinaamse moet geen hinder vormen tot een aanvraag van het lidmaatschap.
De vereniging heeft vele ups en down gekend. Door de jaren heen is er veel veranderd bij de vereniging. Er is thans stabiliteit te bespeuren.