New Kampoe

Het is allemaal begonnen bij de Club “S.S.V. Kampoe” (Kampoe). Kampoe heeft onder leiding van het nieuwe bestuur een nieuw weg ingeslagen.
De bestuursleden dhr. H. Doerga (VZ), dhr. B. Loilargosain (Secretaris) en dhr S. Jokhoe (Penningm.) hebben samen de club op sleep touw genomen. Zij hadden enkele doelen met dit kampoe vastgesteld om de club groter, bekender en zelfs de leden op persoonlijke gebied beter te maken.

Voordat we dieper in de teamrollen duiken, is het goed om het samenwerken in teams in iets breder verband te bekijken. Er is sprake van effectieve samenwerking als resultaten op een goede manier worden bereikt.

newkampoe Om een succesvol team te zijn, moet je met elkaar weten wat je doel is. Wat is er klaar als het klaar is? Wat heb je samen bereikt? Soms is dat doel een meetbaar of tastbaar resultaat.
De club kreeg een heel warm en open sfeer. De groep is een hechte groep geworden zowel winnen als verliezen, vreugde of verdriet de leden delen het allemaal samen.

Ook wordt er elke week op de oefenavonden gekookt, zodat de leden samen een hapje kunnen nuttigen. Dat stimuleert ook de samenhorigheid in een groep. Door zo te operen met deze activiteiten en handelingen is de club groter en groter geworden.

Een extra activiteit wat de club heeft inleven geroepen is “Fysieke sport” we hebben een sportzaal ter beschikking gekregen. Daar kunnen wij sport beoefenen zoals voetbal, basketbal, badminton enz. Onze motto is als je fit bent kun je beter en helder nadenken. Dus door te sporten wordt je fitter en als je fit bent kun je ook beter presteren tijden het kaarten.

nkEnkele jaren geleden was de heer Radjin Bilgoe betrokken als vrijwilliger in het vadercentrum in Den Haag om mee te helpen om activiteiten te ontplooien voor die centrum. Een van de activiteiten was troefcall op maandag- en vrijdagavond als ontspanning met vrienden. Op gegeven moment waren de spelers zo gedisciplineerd en actief, dat Radjin in de richting van een troefcallvereniging ging denken om op te richten. Radjin is een keer door een vriend benadert om te gaan kijken, hoe het echt bij een troefcallvereniging wordt gespeeld. En dit was S.S.V. Kampoe. Door een paar keren te spelen met de leden van SSV Kampoe werd hij benaderd om lid te worden. En zodoende is hij in het seizoen 2014/2015 lid geworden van SSV Kampoe. In dit seizoen waren een aantal spelers, die niet aan spelen toe kwamen, omdat er veel reserve spelers waren. Radjin heeft zijn vrienden ook zover gekregen om lid te worden van SSV Kampoe, waardoor er zoveel spelers waren, dat er behoefte was om nog een vereniging in het leven te roepen. Achter de schermen was Radjin al bezig om een locatie te zoeken, zodat de overige spelers vanuit een andere locatie konden opereren, waardoor er een scheiding was met de spelers van S.S.V. Kampoe. Uiteindelijk was het gelukt met de locatie. En in het seizoen 2015/2016 is New Kampoe aangemeld als vereniging bij de TSBN.

Voorlopig opereert New Kampoe met de thuiswedstrijden vanuit Jan van Riebeekplein 90, gebouw van S.S.V. Kampoe, omdat de locatie van New Kampoe nog niet volledig gemeubileerd is voor wedstrijden. Hier wordt hard aan gewerkt. Elke maandag en vrijdagavond wordt er geoefend in buurthuis Stiel.

Adres New Kampoe: Stieltjesstraat 848a Den Haag Buurthuis Stiel