Competitie informatie 2017-2018

Nieuws over het seizoen 2017 – 2018

Wij mogen dit seizoen een nieuwe vereniging verwelkomen, genaamd Indian Stars. Indian Stars bestaat grotendeels, uit oud leden van SSV Kampoe. Enkele initiatiefnemers hebben besloten een eigen club te beginnen en hebben de intentie om mee te dingen naar het Kampioenschap. Wij, van het TSBN bestuur heten Indian Stars van harte welkom en gaan voor een positieve en sportieve samenwerking.

Het TSBN bestuur is uitgebreid met 2 leden, te weten dhr. Lie A Lien die de functie vicevoorzitter heeft gekregen en dhr. H. Kunath als bestuurslid.

11-09-2017
Na de eerste wedstrijd was het gelijk raak, waar wij dachten met alles rekening gehouden te hebben, hebben enkele incidenten toch voor wat spanning gezorgd. Wij doen een beroep op alle leden om de sportiviteit de boventoon te laten voeren. De wedstrijd Prasoro – Molenwijk is met goedkeuring van de wedstrijdleider, dhr. R. Linger verschoven. Er is nog geen alternatieve datum bekend.

Wij doen een beroep op de leden om ook positief nieuwtjes te delen, die motiverend kunnen zijn voor andere leden. Bijvoorbeeld een bijzondere hoge score, leuke foto’s of actie etc.

25-09-2017
Alle wedstrijden zijn gespeeld en scores vermeld, maar de score van Diemera – Molenwijk nog niet omdat er een meningsverschil is over de scores.
Nogmaals willen wij de spelers erop wijzen, om op te letten waarvoor zij tekenen. Dat voorkomt onnodige discussie en de leden adviseren om de reglementen goed doornemen met hun achterban. Getekend is getekend en dat is een reglement waarop elke speler zich mag beroepen. Natuurlijk verwachten wij ook sportiviteit en eerlijkheid binnen deze sport.

Het rooster is ook te vinden onder het kopje scores 2017-2018. Wij zijn bezig te brainstormen hoe wij de website het beste kunnen inrichten, dus alle ideetjes zijn welkom.

10-10-2017
De wedstrijd Dostana – Real Sranang wordt op 22-10-2017 gespeeld. De uitslag van Diemera-Molenwijk was nog niet bekend i.v.m. een meningsverschil over getekend is getekend. Het besluit van de TSBN, die gebaseerd is op de reglementen, is dat Diemera de wedstrijd gewonnen heeft. U ziet wat onoplettendheid kan veroorzaken, dus trekt u lering hieruit en werk met uw achterban hieraan. Er zijn verder geen bijzonderheden binnen gekomen.

16-10-2017
De wedstrijd Baka Djari – Stanvaste is niet gespeeld. Stanvaste kwam voor een gesloten deur te staan. De voorzitter had niet de recenste rooster in zijn bezit. Ondanks deze miscommunicatie heeft Stanvaste de wedstrijd reglementaire gewonnen en krijgen ook de 3 competitie punten.

06-11-2017
Door privé omstandigheden is de wedstrijd Kampoe РStanvaste van 05-11-2017 verschoven naar een nog nader te bepalen datum.
De wedstrijd van Dostana – Real Sranang van 08-10-2017 is wederom, in gezamenlijke overleg  verschoven, naar een nog nader te bepalen datum.
De wedstrijd Prasoro – Molenwijk van 10-09-2017 is nog steeds niet gespeeld.
Het advies om de inhaal data in de gaten te houden, rekening te houden met de drukke feestdagen en komende vakantiedagen. Belangrijkste is dat alle wedstrijden voor aanvang tweede ronde zijn afgerond. Voorzitters niet te vergeten op zondag 12 november, VO overleg bij Ala Kondre te Amsterdam zuidoost.

19-12-2017
Afgelopen weekend zijn er 3 wedstrijden gespeeld te weten:
Prasoro 341 versus Dostana 351 De voorzitter van Dostana geeft aan dat het een hele sportieve wedstrijd was en dat alle wedstrijden eigenlijk zo zouden moeten verlopen.

Diemera 339 versus Real Sranang 365 
K4 Diemera dhr. Janmahomed R – mw. Enait R. geven een bauni aan K2 Real Sranang dhr. Komproe I – Etnel/Soedhan L

De wedstrijduitslag van Dosti – Four Aces is nog niet vrijgegeven, i.v.m. onregelmatigheden. Het bestuur is bezig met het onderzoek en zal na het onderzoek uitsluitsel geven hierover.

31-03-2018
Wij zijn het nieuwe jaar ingegaan met positieve gedachten maar namen helaas de minder positieve momenten mee naar het nieuwe jaar. Maar zoals gewoonlijk lossen wij het gezamenlijk weer op.

De ups and down tot heden

  • Wij hebben dit seizoen een lid erbij gekregen (Indian Stars) en er lopen nog enkele aanmeldingen.
  • De supervisor training is goed bezocht en er komt op 07 april 2018 een evaluatie met de supervisors. De evaluatie is bedoeld om te kijken of er nog kinderziektes zijn in de training, zodat wij die kunnen aanpassen voor de volgende training.
  • Het VO is weer geactiveerd, de voorzitters zullen gezamenlijk de problemen  die zich in de praktijk openbaren, onder de loep nemen en waar nodig corrigeren, mits het binnen de grenzen van de Statuten en TSBN reglementen blijft. Het VO is  het adviesorgaan van de TSBN. Er komt nog een protocol waarin de bevoegdheden van het VO is opgenomen, voor een positieve samenwerking met de TSBN.
  • De eerste helft van de competitie heeft heel wat ongeregeldheden meegemaakt, vooral wat het rooster betreft. Vandaar dat er ook een besluit genomen is, dat het TSBN bestuur in de tweede helft en in de toekomst, er streng op gaat letten dat het rooster afgewerkt wordt zoals het aangeleverd is. Wij dienen respect, begrip en waardering voor elkander te hebben. Afspraken dienen nagekomen te worden, binnen de afgesproken termijnen die onderling afgesproken is, of beschreven staat in de reglementen.
  • Wij zijn de tweede helft goed gestart en wij zijn trots op onze leden, dat zij gehoor hebben gegeven aan ons verzoek. Tot op heden zijn de wedstrijden volgens rooster afgerond, TOP. Laat in alle gevallen altijd de sportiviteit de boventoon voeren.

HET TSBN BESTUUR WENST ALLE LEDEN EEN FIJN PAASWEEKEND

Maandag 22-04-2018

De volgende wedstrijden zijn in gezamenlijke overleg verschoven naar een alternatieve datum.

Dostie / Fouraces 6 mei wordt 13 mei

Prasoro / Bakadjarie 22 april wordt 15 april

Dostana / Prasoro 6 mei wordt 3 juni.

Wij attenderen de leden erop dat er geen ruimte is om wedstrijden te verschuiven en vragen hierbij uw medewerking om er samen voor te zorgen dat alle wedstrijden volgens rooster afgewerkt worden. Mocht de nood aan de man zijn kunt u alleen verschuiven met een alternatieve datum, zoals hierboven. Alle wedstrijden zijn afgelopen zondag gespeeld.

De supervisor evaluatie was een productieve en leerrijke middag, jammer dat niet iedereen aanwezig kon zijn.
Wij hopen dat het VO heel snel bij elkaar komt om o.a. de reglementen te bespreken, zodat ze geaccordeerd worden voor het nieuwe seizoen.

Mocht u nieuwe en frisse ideetjes hebben om de troefcallsport te promoten dan horen wij dat graag van u.

Hartelijk dank alvast voor uw medewerking.